Tuinontwerp & Advies

Voor de aanleg van uw tuin komt veel kijken. Er is vaak een hele lijst van wensen waarover nagedacht moet worden. Tevens zal er een structuur voor uw tuin bedacht worden die in uw ogen ideaal is. Hoveniersbedrijf Anne de Jong heeft een eigen tuinontwerper en maakt een uniek eigentijds ontwerp wat bij u past en waarin uw wensen worden verwerkt.

 

Het proces bestaat uit drie stappen:

Geïnteresseerd?

Maak vrijblijvend een afspraak met onze ontwerper
Tuinontwerp

ONZE WERKWIJZE.

Vooraf aan  de aanleg van uw tuin is er een goed opgesteld plan nodig. Wij verrassen u maar al te graag met (groene) ideeën. (Vraag naar onze tuinontwerpen map!) Dikwijls is een tuinontwerp daarbij onmisbaar. Hierin is  vaak een hele lijst van persoonlijke wensen verwerkt. Om dit te bespreken neemt u contact met ons op. Wij plannen vervolgens met u een afspraak om op locatie uw tuin of terrein te bekijken. In overleg maken we enkele foto’s. Tijdens dit oriëntatiegesprek wordt het stappenplan doorgenomen en een inventarisatie lijst opgemaakt. Hierin verwerken wij ook ons advies voor materialen die passen bij de uitstraling van jouw huis. wij ontwerpen altijd een unieke plek die past bij de locatie, de functie en uw smaak. Wij zien de tuin als een plek met een heel eigen identiteit en voor ieder gewenst budget.

Daaropvolgend een schetsontwerp, tuinontwerp(stap2) en stellen wij een offerte(stap3) op. Bij een omvangrijke opdracht zal de offerte en/of ontwerp persoonlijk langs gebracht worden en altijd mondeling toegelicht worden. Indien nodig werken wij samen met professionals in ons vakgebied. Bij toezegging begeleiden wij het project van A t/m Z.

Afspraken en offertes zijn altijd  kosteloos. De kosten van een ontwerp zijn afhankelijk van hetgeen u graag zou willen en zullen samen met u besproken worden. De kosten voor een ontwerp zullen vervallen na aanname van minimaal 75% van de begrote werkzaamheden.

Voor dit oriëntatiegesprek dient u, als opdrachtgever, alvast nagedacht te hebben over enkele punten:

  • Hoe gaat u uw tuin gebruiken ?
  • Door wie gaat er gebruik gemaakt worden van uw tuin?
  • Hoeveel tijd gaat u aan het onderhoud van de tuin (laten) besteden?
  • Misschien weet u al welke materialen (zoals bestrating of beplanting ) u mooi vindt!
  • Is er een tuinsfeer die u aanspreekt?
  • En niet onbelangrijk, wat is het budget!

Eigen ontwerp

Ook uw eigen idee/ontwerp krijgt bij ons de gepaste waardering. Het door u op papier neergezette.

plan kan aan de hand van een door ons opgestelde offerte of een overeengekomen uurtarief worden gerealiseerd.

Het schetsontwerp / praatplan

In een goede tuin gaan het praktische nut en de esthetiek hand in hand. Een tuin kan immers niet functioneren als deze twee punten niet goed in balans zijn. Een goed tuinontwerp betekend dan ook elk onderdeel van de tuin harmonieus in het geheel te laten passen. Niet alleen met planten en andere concrete materialen, maar ook met elementen zoals licht/verlichting, schaduw en ruimtegebruik wordt in het ontwerpproces op een originele manier gebruikt. Het gaat erom ideeën om te zetten in een ontwerp en elk afzonderlijk deel van de tuincompositie zorgvuldig te kiezen. Er wordt er eerst een schetsontwerp/praatplan gemaakt om na te gaan of al uw wensen juist zijn geïnventariseerd. Het praatplan is een “kaal” tuinontwerp, zonder exacte invulling van materialen en zonder een beplantingsplan. Dit plan is kosteloos, maar heeft auteursrecht!

Het kan echter gebeuren dat u zoveel specifieke wensen heeft, dat het budget niet toereikend is. Er zullen dan in dit stadium keuzes gemaakt moeten worden. We bespreken dit praatplan met u tot in details en brengen eventuele wijzingen aan. We spreken af wanneer we weer bij u langs komen, voor het definitieve tuinontwerp, voor een prijs die vooraf is overeengekomen.

De kosten voor een ontwerp zullen vervallen na aanname van minimaal 75% van de begrote werkzaamheden. De prijs voor een tuinontwerp begint bij € 300,- voor een kleine eenvoudige tuin van ca. 50m². Naar gelang de grote van de tuin/project kan dit uiteindelijk het twee- of drievoudige bedragen.

Hierin zitten de volgende kosten:

  • Definitief uitwerken van het tuinontwerp.
  • Richtlijnen voor het zelf invullen van de beplanting (tenzij ook een beplantingplan wordt gemaakt)
  • De presentatie en het bespreken van het uiteindelijke tuinontwerp.
  • Een papieren- & digitale versie van het tuinontwerp

HÉT Tuinontwerp


Na het schetsontwerp / praatplan volgt de verfijning om vervolgens tot het definitieve tuinontwerp te komen. Een proces wat al naar gelang de grootte van het project enige weken tot soms meerdere maanden in beslag kan nemen. Op het gebied van sierbestrating, verlichting en diverse bouwkundige tuin constructies ontvangt u van ons een introductie kaart voor het maken van een afspraak bij onze leverancier. Zij hebben een showtuin en een verduisterde ruimte op de verlichting te presenteren.

Het tuinontwerp wordt op een professionele manier en op schaal aangeboden voorzien van korte toelichting. Tevens hebben wij alle werkzaamheden en benodigde materialen berekend en een exacte kostenberekening gemaakt, wat in een productomschrijvende offerte is opgesteld. U kunt nu precies zien wat er allemaal gaat gebeuren en wat de kosten zijn. Koopt u het tuinontwerp om er zelf mee aan de slag te gaan, dan kunnen we er een werkplan bij leveren op regiebasis.

 

Beplantingsplan

Naast het tuinontwerp, waarbij de nadruk ligt op de blijvende structuur (harde materialen en beeldbepalende elementen zoals bomen & hagen) is er ook de groene structuur. Om dit in een goed evenwicht te brengen kan een beplantingsplan raadzaam. Het vervaardigen van een beplantingsplan wordt gerealiseerd voor een prijs die vooraf is overeengekomen.

Voorbeelden: